Читалище Несебър

English version below

Народно читалище "Месемврия 2015" е основано през ноември 2015 г в гр.Несебър. То е второто действащо читалище на територията на гр. Несебър (от общо 2), десетото в община Несебър (от общо 11) и 172-то в област Бургас (от общо 176) и 3611-то в страната (от общо 3677).(данните са към 31 декември 2019 г., а последната регистрация е на НЧ "Европейска България-2019" град Димитровград). Сред основните дейности на читалището са подпомагане издаването на книги,  организация за фотоконкурси, курсове по чужди езици, курс по рисуване, Клуб на пътешественика и др. Целта ни е да възпитаваме и превъзпитаваме жителите и гостите на гр. Несебър в свободен дух, усещане за красота и хармония.  Желанието ни е да способставме за подобряване на имиджа на града ни. От създаването си в края на 2015 г. до 31 декември 2018 г. Народно читалище "Месемврия 2015" БЕ ЕДИНСТВЕНОТО в страната и района, без финансова и друга помощ от  общината и държавата. От 1 януари 2019 г. към нашето читалище е отпусната от Министерството на културата 0.25(1/4) бройка със съответстващата и субсидия.

 

ENGLISH:

Community house "Chitalishte Mesembria 2015" was founded in November 2015 in Nesebar, Bulgaria. It is the second active community house on the territory of the town of Nesebar (out of 2), the tenth in the municipality of Nesebar (out of 11), the 172nd in Burgas region (out of 176) and the 3611th in the country (out of a total of 3677). (data as of December 31st, 2019). Last registered Chitalishte (Community house) is "Evropeyska Bulgaria (European Bulgaria) -2019 in Dimitrovgrad town. Among the main activities of our  Community house are the support of publishing of books, organization of photo competitions, foreign language courses, drawing course, traveler's club, etc. Our goal is to educate and re-educate the inhabitants and guests of the town of Nessebar in a free spirit, a sense of beauty and harmony. Our desire is to help us to improve the image of our city. From the foundation in November 2015 till the end of 2018, Community house "Chitalishte Mesemvria 2015" WAS the ONLY in the country and the region, without financial and other support from the municipality and the state. From 1st of January 2019 we receive financial aid from Bulgaria's Ministry of culture.

Направете дарение!

Сума:
Народно Читалище Месемврия 2015. All Rights Reserved. © 2017