Покана за редовно общо събрание

pokana   ПОКАНА
   Читалищното настоятелство на Народно читалище „Месемврия 2015“ – гр. Несебър със         седалище гр.Несебър, ул. „Месамбрия“ №18, кани членовете на читалището на основание на   чл.15 от Закона на народните читалища и чл. 29 от Устава на читалището на редовно общо     събрание за избор на органи на читалището : Настоятелство и проверителна комисия.   Събранието ще се проведе на 13.10.2018 г. от 14,00 часа в клуба на читалището в град   Несебър-Нова част, ул. „Христо Ботев“ №10 „а“ и ще протече при следния дневен ред:
 1. Отчет на Председателя на читалището за мандат 2015-2018 г.
 2. Отчет на Проверителната комисия
 3. Избор на Настоятелство на читалището
4. Избор на Председател на читалището
5. Избор на Проверителна комисия
6. Избор на Секретар на читалището
7. Предложения за промяна в устава
8. Разни
В случай, че в обявения час са се явили по-малко от половината от имащите право на глас членове, на основание чл.15, ал. 3 от Закона на народните читалища събранието се отлага с един час за 15.00 часа.

Снимак: кадифекрафт/ком

Народно Читалище Месемврия 2015. All Rights Reserved. © 2017